Mae’r ardal eang hon o barcdir aeddfed yng nghanol dinas Caerdydd yn cynnwys casgliad o goed sydd o bwys cenedlaethol, nifer o lefydd chwarae i’r plant (neu oedolion!), canolfan addysg, tri chaffi, a chyfoeth o fywyd gwyllt a nodweddion garddwriaethol.

Mae digon i’w wneud yn y parc a gallwch ddilyn nifer o lwybrau i’ch tywys at weithgareddau a phynciau penodol.

Dyma “galon werdd y ddinas”, y tu ôl i Gastell Caerdydd a thafliad carreg o’r prif strydoedd a’r ganolfan ddinesig. Rhagor o wybodaeth…

Prif Atyniadau

Newyddion diweddaraf a digwyddiadau

24
Mar

Yn dod i fwyty yn eich cymuned chi…salad (wedi’i dyfu ym Mharc Bute gan geiswyr lloches)

Cyn bo hir, bydd salad wedi’i dyfu gan geiswyr lloches ym mhlanhigfeydd Parc Bute ar fwydlenni bwytai ledled Caerdydd ar ôl i Gyngor y...
Read more

24
Mar

Pont droed y Gored Ddu wedi cau am gyfnodau yr wythnos nesaf

Bydd pont droed y Gored ddu ar gau am gyfnodau dros dro yr wythnos nesaf tra bod gwaith archwilio yn cael ei gwblhau ar...
Read more


Edrych ar y map

Mae cymaint i'w weld ym Mharc Bute, ac i'ch rhoi ar ben y ffordd rydym wedi llunio map rhyngweithiol o'r safle. Wrth gwrs, nid yw'r map cystal ag ymweliad â'r parc ei hun, ond bydd yn rhoi llawer o wybodaeth i chi o ran lleoliadau yn y parc a'r hyn sydd i'w weld yno. Defnyddiwch y blychau i roi tic ar yr hyn yr hoffech ei weld. Gallwch chwyddo mewn a chliciwch ar yr eiconau i weld rhagor o fanylion.

Edrych ar y map