Mae’r ardal eang hon o barcdir aeddfed yng nghanol dinas Caerdydd yn cynnwys casgliad o goed sydd o bwys cenedlaethol, nifer o lefydd chwarae i’r plant (neu oedolion!), canolfan addysg, tri chaffi, a chyfoeth o fywyd gwyllt a nodweddion garddwriaethol.

Mae digon i’w wneud yn y parc a gallwch ddilyn nifer o lwybrau i’ch tywys at weithgareddau a phynciau penodol.

Dyma “galon werdd y ddinas”, y tu ôl i Gastell Caerdydd a thafliad carreg o’r prif strydoedd a’r ganolfan ddinesig. Rhagor o wybodaeth…

Prif Atyniadau

Newyddion diweddaraf a digwyddiadau

21
Feb

Ardal gwerthu planhigion newydd ar gyfer Planhigfeydd Parc Bute

Yn dod yn fuan!   Mae gwaith yn cael ei wneud i greu ardal gwerthu planhigion cyhoeddus newydd ar gyfer Planhigfeydd Parc Bute. Mae...
Read more

1
Feb

Dysgwch Fwy am ein Gweithgareddau Am Ddim i Deuluoedd

Agorodd Canolfan Addysg Parc Bute yn 2011. Un o’i phrif amcanion oedd creu canolfan a fyddai’n cynnig gweithgareddau ysgogol ac annog pobl o bob...
Read more


Edrych ar y map

Mae cymaint i'w weld ym Mharc Bute, ac i'ch rhoi ar ben y ffordd rydym wedi llunio map rhyngweithiol o'r safle. Wrth gwrs, nid yw'r map cystal ag ymweliad â'r parc ei hun, ond bydd yn rhoi llawer o wybodaeth i chi o ran lleoliadau yn y parc a'r hyn sydd i'w weld yno. Defnyddiwch y blychau i roi tic ar yr hyn yr hoffech ei weld. Gallwch chwyddo mewn a chliciwch ar yr eiconau i weld rhagor o fanylion.

Edrych ar y map