Mae’r ardal eang hon o barcdir aeddfed yng nghanol dinas Caerdydd yn cynnwys casgliad o goed sydd o bwys cenedlaethol, nifer o lefydd chwarae i’r plant (neu oedolion!), canolfan addysg, tri chaffi, a chyfoeth o fywyd gwyllt a nodweddion garddwriaethol.

Mae digon i’w wneud yn y parc a gallwch ddilyn nifer o lwybrau i’ch tywys at weithgareddau a phynciau penodol.

Dyma “galon werdd y ddinas”, y tu ôl i Gastell Caerdydd a thafliad carreg o’r prif strydoedd a’r ganolfan ddinesig. Rhagor o wybodaeth…

Prif Atyniadau

Newyddion diweddaraf a digwyddiadau

28
Oct

Y Straeon a Adroddent, Parc Bute

Y Straeon a Adroddent, Parc Bute Mae coed wedi ymwreiddio i’n hymwybod ers cyn cof. Mae tir ein gorffennol yn drwch o’u hiaith, a hwythau...
Read more

31
Oct

Digwyddiad Cerfio Pwmpen i’r Teulu

Digwyddiad Cerfio Pwmpen i’r Teulu er budd yr Ymddiriedolaeth Gwarchod Gwenyn Meirch Dydd Mawrth 31 Hydref Ystafelloedd Te Pettigrew, Caban y Gorllewin, Parc Bute...
Read more

29
Sep

4
Sep

Arolwg Defnyddwyr Parc Bute 2017

Mae Tîm Rheoli Parc Bute yn cynnal arolwg defnyddwyr bob blwyddyn i fonitro ein perfformiad a’ch boddhad gyda’r parc.  Rhowch eich barn i ni,...
Read more


Edrych ar y map

Mae cymaint i'w weld ym Mharc Bute, ac i'ch rhoi ar ben y ffordd rydym wedi llunio map rhyngweithiol o'r safle. Wrth gwrs, nid yw'r map cystal ag ymweliad â'r parc ei hun, ond bydd yn rhoi llawer o wybodaeth i chi o ran lleoliadau yn y parc a'r hyn sydd i'w weld yno. Defnyddiwch y blychau i roi tic ar yr hyn yr hoffech ei weld. Gallwch chwyddo mewn a chliciwch ar yr eiconau i weld rhagor o fanylion.

Edrych ar y map