Mae’r ardal eang hon o barcdir aeddfed yng nghanol dinas Caerdydd yn cynnwys casgliad o goed sydd o bwys cenedlaethol, nifer o lefydd chwarae i’r plant (neu oedolion!), canolfan addysg, tri chaffi, a chyfoeth o fywyd gwyllt a nodweddion garddwriaethol.

Mae digon i’w wneud yn y parc a gallwch ddilyn nifer o lwybrau i’ch tywys at weithgareddau a phynciau penodol.

Dyma “galon werdd y ddinas”, y tu ôl i Gastell Caerdydd a thafliad carreg o’r prif strydoedd a’r ganolfan ddinesig. Rhagor o wybodaeth…

Prif Atyniadau

Newyddion diweddaraf a digwyddiadau

1
Dec

Arddangosfa’r Hanesion yr Adrodden nhw

  Yn yr arddangosfa ddiddorol hon, cofnodir hanes Parc Bute trwy oes un o goed hynaf y parc.   Cofnodir digwyddiadau pwysig yng nghylchoedd...
Read more

13
Dec

Tu fewn i Arddangosfa’r “Straeon a Adroddent”

Ar 2 Rhagfyr, agorodd Amgueddfa Stori Caerdydd ei harddangosfa ddiweddaraf yn croniclo hanes Parc Bute.   Mae’r arddangosfa i’w chanfod yn seler Amgueddfa Stori Caerdydd,...
Read more

8
Dec

Moment hanesyddol wrth i Bolyn Siarter Coed Cymru gael ei ddatgelu

Ddydd Sadwrn 25 Tachwedd, croesawodd Parc Bute ei ased ddiweddaraf: polyn pren 15 troedfedd o daldra. Rhoddwyd y polyn gan Goed Cadw a lansiodd...
Read more


Edrych ar y map

Mae cymaint i'w weld ym Mharc Bute, ac i'ch rhoi ar ben y ffordd rydym wedi llunio map rhyngweithiol o'r safle. Wrth gwrs, nid yw'r map cystal ag ymweliad â'r parc ei hun, ond bydd yn rhoi llawer o wybodaeth i chi o ran lleoliadau yn y parc a'r hyn sydd i'w weld yno. Defnyddiwch y blychau i roi tic ar yr hyn yr hoffech ei weld. Gallwch chwyddo mewn a chliciwch ar yr eiconau i weld rhagor o fanylion.

Edrych ar y map