Yn dod i fwyty yn eich cymuned chi…salad (wedi’i dyfu ym Mharc Bute gan geiswyr lloches)

Cyn bo hir, bydd salad wedi’i dyfu gan geiswyr lloches ym mhlanhigfeydd Parc Bute ar fwydlenni bwytai ledled Caerdydd ar ôl i Gyngor y Ddinas gymeradwyo project newydd. Mae Gardd Salad Caerdydd, sef menter gymdeithasol nid er elw, wedi dod i gytundeb gydag Adran Parciau’r ddinas a fydd yn eu galluogi i ddefnyddio gofod tyfu […]

> Read More

Pont droed y Gored Ddu wedi cau am gyfnodau yr wythnos nesaf

Bydd pont droed y Gored ddu ar gau am gyfnodau dros dro yr wythnos nesaf tra bod gwaith archwilio yn cael ei gwblhau ar y ceblau cynnal a’r dec. Bydd y bont sy’n cysylltu Caeau Pontcanna a Pharc Bute ynghau o Ddydd Llun 27 Mawrth tan Ddydd Gwener 31 Mawrth o 9am hyd 4pm. Fodd […]

> Read More

Caffi’r Ardd Gudd / Secret Garden Café

Caffi’r Ardd Gudd – Yn agor dydd Gwener 17 Mawrth 2017   Secret Garden Café – Re-opening Friday March 17th 2017

> Read More

40 o goed newydd yn Ngardd Goed Parc Bute

40 o goed newydd yn dod i’r casgliad coed o bwys cenedlaethol yng Ngardd Goed Parc Bute. Pob blwyddyn, mae’r Cyngor yn prynu coed newydd er mwyn cynnal a gwella casgliad coed pwysig y parc. Mae modd ychwanegu at gyllideb y Cyngor ar gyfer y gwaith hwn yn gyda grantiau a rhoddion preifat. Eleni, cafwyd […]

> Read More

Mae Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr yn dod i Gaerdydd. Sut fydd parcdir canol y ddinas yn cael ei effeithio: Cwestiynau ac Atebion

Bydd Rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr i ddynion yn cael ei chynnal ar 3 Mehefin a dyma fydd digwyddiad chwaraeon mwyaf y byd yn 2017.  Mae’n bluen enfawr yn het Caerdydd a Chymru cael rhoi cartref I ddigwyddiad mor fawreddog, ac mae pob asiantaeth sydd ynghlwm â’r digwyddiad yn benderfynol o sicrhau ei lwyddiant.  Mae […]

> Read More