Baner Werdd i Barc Bute

Cyhoeddi mannau gwyrdd penigamp y Brifddinas   Mae parciau a mannau gwyrdd hyfryd Caerdydd unwaith eto wedi ennill Gwobr fawreddog y Faner Werdd. Mae 11 o barciau a mannau agored y ddinas, a gynhelir gan Gyngor Caerdydd, wedi ennill nod ansawdd rhyngwladol Cadwch Gymru’n Daclus, gan gynnwys Gwlyptiroedd Bae Caerdydd sydd wedi cael ei gydnabod […]

> Read More

Gwirfoddolwyr ym Mharc Bute yn gwneud gwahaniaeth go iawn

Mae gwirfoddolwyr yn y parc yn gwneud gwahaniaeth go iawn – yn yr ychydig wythnosau diwethaf mae’r parc wedi manteisio ar waith caled grwpiau o wirfoddolwyr o’r Cyngor Prydeinig, Santander (trwy Cadwch Gymru’n Daclus) a Phrifysgol Caerdydd.  Maent wedi bod yn brysur gyda’r Ceidwaid yn chwynnu ymylon y blodau, tynnu Ffromlys Chwarennog, a thorri’r drysi […]

> Read More

Ysgyfaint y Ddinas

Yng Ngwanwyn 2017, bu myfyrwyr blwyddyn gyntaf cwrs BA (Anrh) Ffotograffiaeth Prifysgol De Cymru yn treulio 6 wythnos yn llunio ymatebion ffotograffig i amgylchedd cymdeithasol, diwylliannol, hanesyddol a naturiol Parc Bute, Caerdydd.   Yn cael ei redeg ar y cyd â Chanolfan Addysgu Parc Bute, roedd y project hwn yn gyfle i bob myfyriwr weld […]

> Read More