Berfâu Ysgolion eleni yn y Sioe Arddwriaethol Frenhinol 2018

Ddydd Gwener 3 Chwefror yw’r dyddiad cau i ysgolion gofrestru ar gyfer y gystadleuaeth Berfâu Ysgolion eleni yn y Sioe Arddwriaethol Frenhinol 2018 – Caerdydd. Thema eleni yw ‘Y Môr’. Gallai eich berfa ganolbwyntio ar unrhyw o’r themâu canlynol:- – Dan y môr – plannu dan y môr, bywyd morol, llongau wedi’u suddo – Gwyliau […]

> Read More

Rhowch fainc neu goeden goffa i un annwyl ym Mharc Bute

Meinciau Coffa: Rhowch fainc i un annwyl.  Mae’r seddi pren caled ar gael gyda phlac pres.  Gosodwyd nifer o’r rhain ym Mharc Bute yn 2017. Hoffech chi noddi coeden? Rhowch rodd byw a fydd yn rhoi oes o fwynhad i chi, eich teulu ac     ymwelwyr eraill â’r parc. Bydd y goeden a noddwch yn sicrhau […]

> Read More

Polyn y Siarter Goed sy’n dathlu effaith coed ar ddiwylliant

5 rheswm pam mai Parc Bute yw’r man delfrydol ar gyfer Polyn y Siarter Goed sy’n dathlu effaith coed ar ddiwylliant Cafodd y Polyn Cymreig, a lansiwyd gan y Siarter Goed, Coedwigoedd a Phobl, ei ddatgelu ym Mharc Bute ddydd Sadwrn 25 Tachwedd. Drwy hynny, dewiswyd Caerdydd yn un o 10 dinas ledled y Deyrnas […]

> Read More