Ardal gwerthu planhigion newydd ar gyfer Planhigfeydd Parc Bute

Yn dod yn fuan!   Mae gwaith yn cael ei wneud i greu ardal gwerthu planhigion cyhoeddus newydd ar gyfer Planhigfeydd Parc Bute. Mae hyn yn dilyn llwyddiant gwerthu planhigion yn yr iard planhigfa y llynedd, a phoblogrwydd yr amrywiaeth o blanhigion sydd ar gael ar hyn o bryd yn y Ganolfan Addysg. Bydd y […]

> Read More

Dysgwch Fwy am ein Gweithgareddau Am Ddim i Deuluoedd

Agorodd Canolfan Addysg Parc Bute yn 2011. Un o’i phrif amcanion oedd creu canolfan a fyddai’n cynnig gweithgareddau ysgogol ac annog pobl o bob oed i ddysgu am fywyd gwyllt a hanes Parc Bute. Mae’r penderfyniad i gynnig cyrsiau a digwyddiadau a fyddai’n hwyl ac o ddiddordeb i bobl ifanc yn ogystal â chyfranogwyr hŷn […]

> Read More