5 Rheswm dros Ymuno ag Un o’n Teithiau Cerdded a’n Rasys Noddedig

Awydd rhoi tân arni? Mae Parc Bute yn ganolbwynt i lawer o deithiau cerdded a rasys elusennol yng Nghaerdydd. Pendroni pam y dylech chi ymuno neu ddod i wylio? Dyma i chi bum rheswm! Manteision Iechyd Mae pawb yn gwybod bod cerdded a rhedeg, yn enwedig y tu allan, yn dod â manteision iechyd corfforol […]

> Read More

Planhigfeydd Parc Bute yn codi £315 ar gyfer Elusen yr Arglwydd Faer!

Mae’n siŵr eich bod chi eisoes yn gwybod bod y tîm ym Mhlanhigfeydd Parc Bute yn gwneud jobyn gwych o dyfu’r planhigion ym mharciau a gerddi Caerdydd ac hyd yn oed basgedi crog canol y ddinas – ond wyddech chi eu bod nhw hefyd yn codi arian ar gyfer elusen? Drwy roi 10% o’u hincwm […]

> Read More