Yn ail yn Gwobr Prentisiaeth y Flwyddyn APSE yr wythnos diwethaf.

Llongyfarchiadau i’n Prentisiaid sydd yn y Gwasanaethau Parciau, Rhian Colledge a Caroline Evans, a ddaeth ill dwy yn agos at y brig yng Ngwobr Prentis Garddwriaeth y Flwyddyn yng ngwobrau APSE yr wythnos ddiwethaf.   Dywedodd Robert Jones, Arweinydd Tîm Rheoli’r Parciau: “Aeth Caroline Evans a Rhian Colledge i seminar yr APSE yn Nottingham yn […]

> Read More

Rhowch eich barn i ni!

Mae Tîm Rheoli Parc Bute yn cynnal arolwg defnyddwyr bob blwyddyn i fonitro ein perfformiad a’ch boddhad gyda’r parc. Rhowch eich barn i ni, defnyddiwch y ddolen hon! Yn 2017, daeth nifer o themâu cyffredin i’r amlwg: Yn fras, roedd pobl yn fodlon iawn gyda’r parc ac wedi mynegi pa mor werthfawr oedd y safle […]

> Read More