Arolwg Defnyddwyr Parc Bute 2019

Ein cyfleusterau, y Siop Blanhigion, ein gwefan, eich ymweliad – rhowch eich barn i ni! Mae Tîm Rheoli Parc Bute yn cynnal arolwg defnyddwyr bob blwyddyn i fonitro ein perfformiad a’ch boddhad gyda’r parc. Yn 2018 cafodd y parc gyfradd boddhad o 98%. Daeth nifer o themâu cyffredin i’r amlwg; yn fras roedd pobl yn […]

> Read More