Y Rhufeiniaid

47 OC

55 - 60 OC

260 - 280 OC

400 OC

Y Normaniaid a’r Oesoedd Canol

1066

1080

1091

1256

1282 - 1283

1404

Y Tuduriaid a’r Stiwartiaid

1485-1714

1538

1550

Yr Oes Sioraidd

1714 - 1837

1766

1776

1796

1814 - 1825

Oes Fictoria

1837-1901

1837-41

1848

1855-57

1860

1866

1875

1887-97

1890

Yr Ugeinfed Ganrif

1906-1913

1921

1923

1927

1937

1947

1947

1963

1978

1988

1999

Project Adfer Parc Bute

2009-2014

2009

Mai 2010

Hydref 2010

Hydref 2011

Mawrth 2012

Rhagfyr 2013

Gorffennaf 2014