Mae’r border blodau’n rhedeg ar hyd Afon Taf o Gaffi’r Tŷ Haf i safle Brodordy’r Brodyr Duon, ac mae’n arddangosfa drawiadol o blanhigion lluosflwydd a llysieuol.

Mae’n arddangosfa arddwriaethol ryfeddol drwy’r rhan fwyaf o’r flwyddyn, ac fe’i sefydlwyd gyntaf yn y 1950au gan Uwcharolygydd y Parc, Bill Nelmes.

Crëwyd y border yn wreiddiol fel bloc cadarn ar ddwy ochr y parc, a hwn oedd yr un hiraf yng Nghymru ar y pryd.

Yn y 1970au, cafodd blaen crwm gwreiddiol y border ei sythu gan fab Bill Nelmes (Bill arall) a gymerodd swydd ei dad fel Prif Swyddog y Parc yng nghanol y 1960au.Ar y pryd cafodd y border ei ehangu, ond cafodd cymhlethdod ac effaith gyffredinol y gwely blodau ei lleihau, a dechreuodd ei ansawdd ddirywio yn ystod y 1980au.

Cafodd ei leihau drwy symud y gwely ar ochr orllewinol y llwybr a’i newid yn gyfres o ynysoedd bach o flodau yn y 1990au, sef yr hyn a welwch heddiw.

Mae ein garddwyr a’n prentisiaid garddwriaethol yn gweithio’n ddiflino yn chwynnu ac yn tocio’r gwelyau, ac o ganlyniad ceir arddangosfa odidog o’r gwanwyn i’r hydref bob blwyddyn.