Gyferbyn â Chanolfan Addysg Parc Bute mae Caffi’r Ardd Gudd yn lle bwyta awyr agored arall sy’n cynnig bwyd a diod o ansawdd uchel. Ceir cwrt mewnol tawel neu deras awyr agored lle gallwch fwynhau golygfeydd o rosod, lawnt glaswellt a’r gwely blodau.

Diweddariad 28.9.17 – Mae Caffi Gardd Secret ar gau ar hyn o bryd.

Prydles 5 mlynedd i allfa lluniaeth ar gael: pennu rhent yn ôl cynnig.

Am ragor o wybodaeth: 029 2078 8401 / parcbute@caerdydd.gov.uk

Ewch i’n gwefan eiddo am ragor o fanylion:  www.cardiffcouncilproperty.com/cy/