Gyferbyn â Chanolfan Addysg Parc Bute mae Caffi’r Ardd Gudd yn lle bwyta awyr agored arall sy’n cynnig bwyd a diod o ansawdd uchel. Ceir cwrt mewnol tawel neu deras awyr agored lle gallwch fwynhau golygfeydd o rosod, lawnt glaswellt a’r gwely blodau.

Dewislen: Main Menu 19.4.17

Mae’r caffi’n cynnig amrywiaeth o becynnau arlwyo unigryw i grwpiau sy’n llogi’r Ganolfan Addysg.