Ysbrydolwyd Caffi’r Tŷ Haf gan ddyluniad y tŷ haf gwreiddiol a oedd yn nhiroedd y teulu Bute.

Mae’r caffi’n cynnig bwyd a diod poeth ac oer i ddefnyddwyr y parc, ardal eistedd brydferth a golygfeydd o’r border blodau.Mae’n boblogaidd ymysg teuluoedd â phlant oherwydd dyma’r caffi agosaf i lwybr cydbwyso’r goedwig – – sy’n wych ar gyfer plant (neu oedolion!).

Mae ar agor gydol y flwyddyn, felly dewch am hufen iâ neu fwyd barbiciw yn yr haf, neu i gynhesu dan flanced gyda siocled poeth yn y gaeaf.

Nid oes toiledau cyhoeddus yn y lleoliad hwn oherwydd cyfyngiadau draenio ar y safle, ond mae toiledau i bobl anabl ar gael i ddeiliaid allwedd RADAR.

Edrychwch ar ein map rhyngweithiol i weld ble mae’r toiledau agosaf.

Cafodd y Tŷ Haf gwreiddiol, a ddyluniwyd gan y pensaer William Burges yn ôl pob sôn, ei symud i Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan ym 1988 (llun isod).