Arolwg Defnyddwyr Parc Bute 2019

Ein cyfleusterau, y Siop Blanhigion, ein gwefan, eich ymweliad – rhowch eich barn i ni! Mae Tîm Rheoli Parc Bute yn cynnal arolwg defnyddwyr bob blwyddyn i fonitro ein perfformiad a’ch boddhad gyda’r parc. Yn 2018 cafodd y parc gyfradd boddhad o 98%. Daeth nifer o themâu cyffredin i’r amlwg; yn fras roedd pobl yn […]

Read More >


12 Baner Werdd i barciau a mannau gwyrdd Caerdydd

Bydd Baneri Gwyrdd yn chwifio uwchben parciau a mannau gwyrdd trawiadol Caerdydd ar ôl i Cadwch Gymru’n Daclus gyhoeddi heddiw bod deuddeg o barciau’r ddinas wedi ennill y Wobr Baner Werdd fawr ei bri. Mae Parc Bute, Morglawdd Bae Caerdydd, Gwlyptiroedd Bae Caerdydd, Mynwent Cathays, Ynys Echni, Gerddi’r Faenor, Parc y Mynydd Bychan, Parc Cefn […]

Read More >


Datgelu darganfyddiadau newydd yn y gystadleuaeth whilber i ysgolion

Antur, yr awyr agored a diwylliant fydd yr ysbrydoliaeth ar gyfer garddwyr ifainc brwd yng nghystadleuaeth Whilber Ysgolion RHS Caerdydd. Mae’r gystadleuaeth flynyddol ar gyfer ysgolion cynradd, meithrinfeydd a grwpiau cymunedol, i ddylunio a phlannu llond whilber wedi ei lansio gan y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol (RHS) mewn partneriaeth â Pharch Bute a bydd thema eleni’n […]

Read More >


Prynwch eich Poinsetias Nadolig o blanhigfeydd Parc Bute nawr!

Beth am ag ychydig o goch y Nadolig gyda Phoinsetia, wedi’i thyfu’n ofalus gan y tîm ym Mhlanhigfa Parc Bute. Mae’r planhigion yn costio £4.50 gyda 10% o’r gwerthiant yn mynd i ddewis elusen Arglwydd Faer Caerdydd – Apêl Bywydau Bychain Arch Noa. Byddwch chi’n gallu prynu planhigion tŷ a phoinsettia o’r Ganolfan Addysg o […]

Read More >


Yn ail yn Gwobr Prentisiaeth y Flwyddyn APSE yr wythnos diwethaf.

Llongyfarchiadau i’n Prentisiaid sydd yn y Gwasanaethau Parciau, Rhian Colledge a Caroline Evans, a ddaeth ill dwy yn agos at y brig yng Ngwobr Prentis Garddwriaeth y Flwyddyn yng ngwobrau APSE yr wythnos ddiwethaf.   Dywedodd Robert Jones, Arweinydd Tîm Rheoli’r Parciau: “Aeth Caroline Evans a Rhian Colledge i seminar yr APSE yn Nottingham yn […]

Read More >


Rhowch eich barn i ni!

Mae Tîm Rheoli Parc Bute yn cynnal arolwg defnyddwyr bob blwyddyn i fonitro ein perfformiad a’ch boddhad gyda’r parc. Rhowch eich barn i ni, defnyddiwch y ddolen hon! Yn 2017, daeth nifer o themâu cyffredin i’r amlwg: Yn fras, roedd pobl yn fodlon iawn gyda’r parc ac wedi mynegi pa mor werthfawr oedd y safle […]

Read More >


Ymgyrch Miri Mes

Ymgyrch Miri Mes Cyfoeth Naturiol Cymru 2018   Annwyl Reolwr Tir/Gydweithiwr,   Heddiw rydym yn lansio ein hymgyrch Miri Mes, gan ofyn i grwpiau addysg a dysgu fynd allan i’r awyr agored a chasglu mes. Mae prosiect Miri Mes, sy’n digwydd bob blwyddyn, yn ein helpu ni i blannu mwy o goed sydd wedi tyfu […]

Read More >


Rhaglen Cadwraeth y Gaeaf: – Cymerwch ran!

Mae’r Hydref wedi cyrraedd a chyn hir byddwn yn ymuno â Chyfeillion Parc Bute ar gyfer sesiynau cadwraeth misol.  Beth am ddod i weithio gyda Cheidwad newydd Parc Bute ar ail fore Sadwrn y mis? Mae Parc Bute yn un o barciau trefol mwyaf Cymru a gyda’i dirwedd hanesyddol, ei barcdir aeddfed a’i gasgliadau coed […]

Read More >


Gwenyn Prysur Parc Bute – Blwyddyn 2!

Dyma flwyddyn 2 ar gyfer ein Gwenyn Parc Bute ac maen nhw wedi bod yn brysurach nag erioed.  Mae gennym ni nawr 4 gwch gwenyn. Arferai cychod gwenyn ym Mharc Bute gynhyrchu mêl i’r teulu Bute cyfoethog a’u gwesteion yng Nghastell Caerdydd ond aeth 60 mlynedd heibio ers i fêl gael ei gynhyrchu yn y […]

Read More >


Cyhoeddi nifer uchaf y Baneri Gwyrdd yng Nghaerdydd

Mae parciau a mannau gwyrddion trawiadol Caerdydd unwaith eto wedi ennill Gwobr y Faner Werdd fawr ei bri. Mae deuddeg o barciau a mannau gwyrddion yn y ddinas a gynhelir gan Gyngor Caerdydd wedi ennill nod ansawdd rhyngwladol Cadwch Cymru’n Daclus, gan gynnwys Parc y Mynydd Bychan sy’n cael ei gydnabod am y tro cyntaf […]

Read More >