Cynhelir digwyddiadau ym Mharc Bute drwy gydol y flwyddyn ac maent yn amrywio o gyfarfodydd gan grwpiau cymunedol bach, rasys hwyl a theithiau cerdded er budd elusen, i ddigwyddiadau dinesig mawr fel Diwrnod y Lluoedd Arfog a noson tân gwyllt.

Mae nifer o ardaloedd penodol i gynnal digwyddiadau yn y parc, pob un yn addas i ddigwyddiadau o fathau a meintiau gwahanol.

I helpu darpar drefnwyr digwyddiadau i ddewis y lleoliad mwyaf addas, ac er mwyn sicrhau bod pobl yn deall y drefn ynghylch cynnal digwyddiadau ym mharciau a mannau agored Caerdydd, mae Cyngor Caerdydd wedi paratoi llawlyfr yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Gallwch lawr lwytho’r llawlyfr a’r atodiadau ar y wefan hon.

Yma hefyd ceir copi o’r ffurflen gais, y dylid ei llenwi a’i dychwelyd i ParksandSportsEvents@cardiff.gov.uk i gofrestru eich cais neu gallwch ffonio 02922 330 272 i siarad â’n Swyddog Digwyddiadau Parciau.