Mae gan Barc Bute gynllun cynnal a rheoli sy’n cynnig cyfeiriad strategol i’r safle yn yr hirdymor, ac sy’n llywio’r cynlluniau gweithredu blynyddol. Mae cynllun cynnal a rheoli’r parc wrthi’n cael ei ddiweddaru, a bydd ar gael maes o law.

Mae’r cynllun hefyd yn cael ei lywio gan ganfyddiadau arolygon ymgynghori ac adborth gan ddefnyddwyr. Bydd archif o arolygon ymgynghori’r gorffennol, yn ogystal â dolenni i unrhyw arolygon ymgynghori yn y dyfodol, hefyd ar gael yma maes o law.