Rheolir Parc Bute gan Gyngor Caerdydd.

Os hoffech gysylltu â ni, ffoniwch 02920 872730 neu e-bostiwch parcbute@caerdydd.gov.uk

Neu ysgrifennwch at Ganolfan Addysg Parc Bute, Parc Bute, Heol y Gogledd, Caerdydd, CF10 3DX

I gael y newyddion diweddaraf amdanom ni a’n digwyddiadau, hoffwch ni ar Facebook, dilynwch ni ar Twitter neu ymunwch â’n Rhestr Bost.