Mae Parc Bute ar agor 365 diwrnod y flwyddyn, o 7.30am tan 30 munud cyn i’r haul fachlud.

Mae cyfleusterau parcio a theithio ar gael gerllaw yng Ngerddi Sophia (CF11 9LJ), Stablau’r Castell (CF10 3ER) a Heol y Gogledd (CF10 3EA).Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am feysydd parcio’r Cyngor.

Mae Parc Bute yn hawdd ei gyrraedd ar drafnidiaeth gyhoeddus.Mae sawl safle bws ar hyd Heol y Castell i’r de, ac ar hyd Heol y Gogledd i’r dwyrain.Ewch i wefan Bws Caerdydd i gael y wybodaeth a’r amseroedd diweddaraf.Mae Parc Bute tua 10 munud ar droed o orsaf drenau Caerdydd Canolog a Gorsaf Fysus Caerdydd, a thua 15 munud ar droed o orsaf drenau Heol-y-Frenhines Caerdydd.

Mae safle’r bws dŵr ar ochr ddeheuol Parc Bute ger Pont y Castell.Mae’r gwasanaeth yn rhedeg i Fae Caerdydd rhwng 10am a 5pm.Ewch i http://www.cardiffboat.com/ / http://www.cardiffaquabus.com/ i gael rhagor o wybodaeth.

Os ydych chi’n defnyddio dyfais symudol, cod post y parc yw CF10 3DX, ond cofiwch na fydd hwn yn hollol gywir gan fod y parc yn gorchuddio ardal fawr.