Mae Parc Bute yn lleoliad poblogaidd ar gyfer cynnal gwahanol fathau o brojectau ffilmio. O brojectau gan fyfyrwyr, i ddramâu teledu a rhaglenni dogfen, mae Parc Bute yn cynnig amgylchedd unigryw yng nghanol y ddinas.

Os hoffech ffilmio ym Mharc Bute mae’n rhaid i chi gael ofyn caniatâd ymlaen llaw. Mae gwybodaeth ar sut i wneud cais am drwydded ar gael yn http://cardifffilmoffice.co.uk/

Yn ogystal â thalu am drwydded, efallai y bydd rhaid i chi dalu ffi am ddefnyddio’r safle. Mae rhagor o wybodaeth am y ffioedd tebygol a Thelerau ac Amodau ar gael yn yr adrannau perthnasol yn y Llawlyfr Digwyddiadau Parciau.