Ffurflen Archebu'r Ganolfan Addysg

    Manylion Cyswllt

  • Manylion y Digwyddiad

  • Gallwch gael mynediad i’r ganolfan o 8:30 er mwyn gosod offer, a gallwch ei defnyddio hyd at 17:30 i symud offer oddi yno os bydd angen. Yn ystod misoedd y gaeaf, mae’r Ganolfan Addysg yn cau cyn 5pm gan fod y parc yn cael ei gloi’n gynharach. Os oes rhaid i’ch sesiwn ddod i ben yn gynnar oherwydd amseroedd cau cyfyngedig y parc, gallwn gynnig gostyngiad o 20% ar archebion diwrnod llawn. Mae costau ychwanegol i gynnwys costau staff ar gyfer llogi estynedig yn berthnasol ar gyfer llogi ar y penwythnos y tu allan i’n horiau rheolaidd o 12.00 – 15.00. Ffoniwch/e-bostiwch am fanylion.
  • Costau

  • £110
  • Opsiynau

  • Gwybodaeth

  • Please note – you will be invoiced for the hire of the centre after the date of your event. You will be invoiced for catering separately. Cancellation Policy: Please provide at least 48 hours notice otherwise you will be charged the full room hire amount and for the cost of the catering.

Gwirio