Gwirfoddolwyr Parc Bute

 

Mae Parc Bute yn cynnig nifer o gyfleoedd gwirfoddoli.

 

Mae Gwirfoddolwyr Blaen y Tŷ yn y Ganolfan Addysg yn cyfarch unigolion a grwpiau, yn rhoi cymorth a gwybodaeth i ymwelwyr am Barc Bute a’r Ardd Goed, yn helpu i hybu digwyddiadau a chynorthwyo gyda gwaith dyddiol y ganolfan.

 

Mae Gwirfoddolwyr Digwyddiadau Addysg yn cynorthwyo’r Swyddog Addysg gydag ymweliadau addysg a digwyddiadau i deuluoedd yn y Ganolfan Addysg ac yn y parc. Mae gweithgareddau’n cynnwys helfeydd bwystfilod bach, cyfeiriannu a dysgu awyr agored.  Mae rolau’n cynnwys paratoi gweithgareddau, cynorthwyo plant a rhieni/gofalwyr yn ystod digwyddiadau, tynnu lluniau, annog ymwelwyr i lenwi ffurflenni gwerthuso, tacluso ar ôl digwyddiadau.

 

Mae Gwirfoddolwyr Teithiau Cerdded a Sgwrsio yn cynorthwyo gydag ymchwilio a pharatoi teithiau cerdded a sgwrsio ar gyfer Parc Bute a’r Ardd Goed gan roi gwybodaeth i ymwelwyr am dreftadaeth y parc a’r amgylchedd. Bydd gwirfoddolwyr hefyd yn helpu i gasglu a choladu adborth gan ymwelwyr.

 

Mae sgiliau’r iaith Gymraeg yn ddymunol.

 

Oes diddordeb gennych?

 

Cysylltwch â’n Swyddog Addysg ar 02920 788403 neu e-bostiwch Meriel.jones2@caerdydd.gov.uk