Canolfan Addysg Parc Bute yw canolbwynt dysgu, hyfforddi a hwyl Parc Bute!

Cafodd ei hadeiladu fel rhan o Broject Adfer Parc Bute, a ariannwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, ac agorodd i’r cyhoedd ym mis Tachwedd 2011. Ynddi gallwch gasglu taflenni gweithgareddau a theithiau hunan-dywys, cymryd rhan mewn digwyddiadau tymhorol a dysgu mwy am fywyd gwyllt a hanes y parc.

Mae’r ganolfan ar agor i’r cyhoedd ar amseroedd penodol, ac mae hefyd ar gael i’w llogi gan ysgolion a grwpiau preifat. Mae’r Cyngor hefyd yn ei defnyddio fel canolfan hyfforddi ar gyfer y rhaglen prentisiaethau parciau, ac fel lleoliad i raglen gwirfoddolwyr y parc.

Os hoffech gyfrannu at addysg ac allgymorth yng Nghanolfan Addysg Parc Bute, neu ymgymryd ag ymchwil a allai helpu eraill i ddysgu am y safle, cymerwch olwg ar ein cyfleoedd gwirfoddoli.

Wedi’i lleoli y tu ôl i wal a adeiladwyd allan o hen frics a ganfuwyd ar y safle, cafodd y Ganolfan Addysg ei hadeiladu gyda golwg ar gynaliadwyedd, ac mae’n cynnwys to glaswellt, paneli solar a waliau pren.

Mae Wi-Fi am ddim a thoiledau (gan gynnwys toiledau i bobl anabl a chyfleusterau newid cewynnau babanod) ar gael ar y safle.

Mae ein Swyddog Addysg ac Allgymorth yn cynnig ymweliadau addysgol i’r ganolfan am ddim i grwpiau ieuenctid, grwpiau cymunedol a chanolfannau chwarae. Mae’r sesiynau’n cynnwys gweithgareddau llawn hwyl sydd wedi’u hysbrydoli gan hanes a bywyd gwyllt y parc. Gallwch ddysgu am bopeth sy’n digwydd yn y parc a chymryd rhan mewn taith fach i ddarganfod mwy am y safle. Gallwn deilwra’r sesiynau’n rhwydd er mwyn ddiwallu eich anghenion chi.

I gael rhagor o wybodaeth neu i drafod sesiwn, ffoniwch ein Swyddog Addysg ac Allgymorth ar 02920 788403 neu e-bostiwch parcbute@caerdydd.gov.uk

Cenhadaeth y Ganolfan Addysg:

  • Bod yn ganolbwynt i ddysgu, hyfforddi a gweithgarwch sy’n cynnig gwybodaeth am fywyd gwyllt a hanes Parc Bute.
  • Cyrraedd cynulleidfa amrywiol, a chynnig cyfleoedd, mwynhad, addysg a hyfforddiant garddwriaethol i bobl Caerdydd a thu hwnt.