Mae Canolfan Addysg Parc Bute yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau. O weithgareddau a straeon i blant, i ysgrifennu creadigol a darlithoedd hanesyddol; mae rhywbeth at ddant pawb yn y Ganolfan Addysg.

Mae’r holl weithgareddau’n addas i blant 3+ oed oni nodir fel arall, a rhaid i bob plentyn ddod gydag oedolyn. Ymysg y digwyddiadau sydd wedi’u cynnal mae Gruffalo Time a Helfa’r Hydref!

Mae’r gweithgareddau’n rhai tymhorol ac maent yn cynnwys creu byrddau bwydo adar, blychau adar, a dysgu am fudo a gaeafgysgu!

Cofiwch fod digon yn digwydd dros y gwyliau ysgol hefyd. Yn y gorffennol rydyn ni wedi cynnal Picnic Peppa Pig, Taith Ystlumod a digwyddiad crefftau tymhorol, ond i enwi tri.

I fod gyda’r cyntaf i glywed am ein gweithgareddau gwych, ymunwch â’n rhestr gyswllt drwy e-bostio parcbute@caerdydd.gov.uk

Cadwch lygad ar Galendr Digwyddiadau’r Parc i weld y digwyddiadau sydd ar ddod yn y Ganolfan Addysg a gweddill y parc.