Mae Canolfan Addysg Parc Bute yn cynnig lleoliad bach unigryw ar gyfer cynadleddau a chyfarfodydd yng nghanol parc rhestredig gradd 1 hanesyddol y ddinas.

Mae’n hawdd ei gyrraedd; mae’r parc yng nghanol Caerdydd ond mae’n cynnig holl heddwch a harddwch cefn gwlad.

Os ydych chi’n edrych am leoliad anffurfiol sy’n cynnig yr holl gyfleusterau angenrheidiol ac sy’n ysbrydoli ei westeion drwy natur, byddai Canolfan Addysg Parc Bute yn ddewis delfrydol.

Mae’r ganolfan yn wych ar gyfer cyfarfodydd, gweithdai, seminarau a chynadleddau bach, ac mae gennym ystafell ddosbarth, ystafell lai a derbynfa i arddangos deunydd. Gall eich gwesteion gerdded drwy’r parc prydferth i’r lleoliad (gellir trefnu mynediad i gerbydau os oes angen), ac mae arlwywr o ansawdd fydd yn teilwra’r lluniaeth i’ch dant a’ch cyllideb chi.

Mae ein cyfleusterau’n cynnwys:

• Lleoliad yng nghanol parcdir godidog gyda golygfeydd o’r blanhigfa arddwriaethol

• Mynediad rhwydd i ganol y ddinas

• Ardaloedd arddangos/hyfforddi/cyfarfod hyblyg

• Wi-Fi am ddim

• Cydymffurfiaeth â’r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd, gan gynnwys dolenni sain

• Arlwywr o ansawdd fydd yn teilwra pecynnau i’ch dant, eich cyllideb a’ch gofynion dietegol chi

Secret Garden Cafe – Catering Information

Secret Garden Cafe – Catering and Refreshments

Mae’r holl gostau llogi yn cynnwys y canlynol:

• Ystafell wedi’i gosod yn unol â’ch gofynion

• Defnydd o’r cyfleusterau cyflwyno (sgrin electronig, taflunydd, seinyddion)

• Defnydd o’r sgrin ddigidol yn y dderbynfa

• Defnydd o hyd at 2 siart troi, papur ysgrifennu a phennau

• Dŵr a gwydrau am ddim

Mae gennym hefyd ystafell lai ger y prif ystafell ddosbarth. Gallwch logi’r ystafell hon gyda’r prif ystafell ddosbarth am gost ychwanegol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â llogi Canolfan Addysg Parc Bute, mae croeso i chi gysylltu â ni ar 02920 788402 neu drwy e-bostio parcbute@caerdydd.gov.uk. Ceir gostyngiadau os byddwch yn archebu’n rheolaidd. Cysylltwch â ni i drafod.

Os ydych chi am logi’r Ganolfan Addysg, cwblhewch a chyflwynwch Ffurflen Archebu’r Ganolfan Addysg a bydd rhywun yn cysylltu â chi yn y dyfodol agos.