Mae Canolfan Addysg Parc Bute yng nghanol Parc Bute, ger Caffi’r Ardd Gudd; taith fer ar droed o Bont y Mileniwm a Phont y Pysgotwr.

Cymerwch olwg ar ein map rhyngweithiol i gael rhagor o wybodaeth.

Oriau Agor: Mae’r Ganolfan Addysg ar agor i’r cyhoedd bob penwythnos rhwng 12pm a 3pm.