Mae Parc Bute yn lle gwych i ymweld ag ef a dysgu. Mae’r Ganolfan Addysg wrth galon y Parc yn lleoliad ardderchog ar gyfer gweithgareddau cyffrous a all gysylltu â’r cwricwlwm.

Mae’r sesiynau addysgol sydd ar gael yn cynnwys:

  • Stori Gerry (Jiraff sy’n mynd ar goll ym Mharc Bute)
  • Pwy sy’n byw yn y parc? Hela anifeiliaid bach, cyfri gwiwerod a gwylio adar
  • Celf amgylcheddol a cherfluniau’r parc
  • Taith hanes o gylch Parc Bute
  • Coed – yn cynnwys golwg ar y coed mwyaf o’u math yn y DU
  • Cyfeiriadu a theithiau antur bywyd gwyllt

 

Gellir teilwra sesiynau i ddiwallu anghenion gwahanol grwpiau oedran a gellir trefnu pynciau a meysydd eraill. Mae pecynnau addysg ar gael ar gyfer diwrnod cyfan neu hanner diwrnod.

I gael rhagor o wybodaeth a phrisiau, cysylltwch â Meriel Jones, Swyddog Addysg ac Allgymorth, ar 02920 788403 neu yn meriel.jones@caerdydd.gov.uk