Mae Parc Bute yn lle gwych i ymweld ag ef a dysgu. Mae’r Ganolfan Addysg wrth galon y Parc yn lleoliad ardderchog ar gyfer gweithgareddau cyffrous a all gysylltu â’r cwricwlwm.

Mae’r sesiynau addysgol sydd ar gael yn cynnwys:

  • Stori Gerry (Jiraff sy’n mynd ar goll ym Mharc Bute)
  • Pwy sy’n byw yn y parc? Hela anifeiliaid bach, cyfri gwiwerod a gwylio adar
  • Celf amgylcheddol a cherfluniau’r parc
  • Taith hanes o gylch Parc Bute
  • Coed – yn cynnwys golwg ar y coed mwyaf o’u math yn y DU
  • Cyfeiriadu a theithiau antur bywyd gwyllt

Hoffem ddiolch i Meriel a’i thîm am roi cyfle gwych i’r staff a’r disgyblion ddatblygu eu diddordeb yn yr awyr agored a’u sgiliau ymhellach. Roedd y gweithgareddau’n addas i blant o bob oedran ac yn rhoi cyfle i bob disgybl gymryd rhan, mwynhau a chyflawni yn ystod y sesiynau. Roedd pob diwrnod wedi’i drefnu a’i oruchwylio’n dda – roedd y staff yn dawel eu meddwl ac yn cyfrannu. Diolch o galon unwaith eto ac edrychwn ymlaen at ddychwelyd yn ddiweddarach yn y flwyddyn.  Diolch yn fawr iawn! Sarah Worton, Ysgol Rhyd y Grug: Aberfan, Merthyr Tudful

Gellir teilwra sesiynau i ddiwallu anghenion gwahanol grwpiau oedran a gellir trefnu pynciau a meysydd eraill. Mae pecynnau addysg ar gael ar gyfer diwrnod cyfan neu hanner diwrnod.

I gael rhagor o wybodaeth a phrisiau, cysylltwch â Meriel Jones, Swyddog Addysg ac Allgymorth, ar 02920 788403 neu yn meriel.jones@caerdydd.gov.uk