Beth am ag ychydig o goch y Nadolig gyda Phoinsetia, wedi’i thyfu’n ofalus gan y tîm ym Mhlanhigfa Parc Bute.

Mae’r planhigion yn costio £4.50 gyda 10% o’r gwerthiant yn mynd i ddewis elusen Arglwydd Faer Caerdydd – Apêl Bywydau Bychain Arch Noa.

Byddwch chi’n gallu prynu planhigion tŷ a phoinsettia o’r Ganolfan Addysg o fis Rhagfyr neu ewch i weld y tîm yn Ffair Nadolig Sain Dunwyd ar 2 Rhagfyr neu ym marchnad Nadolig Chapter ar 8 Rhagfyr.