Mae Gardd Goed Parc Bute o bwys cenedlaethol ac, fel parc cyhoeddus, mae heb ei ail yn y DU oherwydd nifer y coed prin a phwysig sydd yno.

Mae dros 3,000 o rywogaethau unigol wedi’u rhestru, gan gynnwys cymysgedd diddorol o goed prin ac addurniadol.Plannwyd y rhan fwyaf o gasgliad yr ardd coed ar ôl 1947, ond maent yn ategu’r rhywogaethau trawiadol a ffurfiodd ran o dirlun y 19eg ganrif pan oedd y tir yn rhan o ystad breifat y teulu Bute.

Mae Parc Bute yn falch iawn o’r ffaith bod mwy o ‘Goed Gorau’ nag unrhyw barc cyhoeddus arall yn y DU!

Y Coed Gorau yw’r mwyaf o’u math yn Ynysoedd Prydain a, phan gofnodwyd y wybodaeth ddiwethaf ar ddiwedd 2013, roedd 41 o’r Coed Gorau ym Mharc Bute, a 23 o gystadleuwyr (a arferai fod y coed mwyaf o’u math neu sydd ymysg y rhai mwyaf).

Ceir rhagor o wybodaeth am goed y casgliad, gan gynnwys yr adeg orau o’r flwyddyn i’w gweld, ar ein map rhyngweithiol.

Gallwch hefyd brynu Taith Goed Deuluol Parc Bute yn un o’n caffis.Bydd hon yn eich tywys ar daith gylchol o amgylch y parc ac yn dangos 14 o’n coed gorau i chi.Mae’r daith wedi’i thargedu at deuluoedd â phlant. Bydd yn rhoi cyflwyniad hwyl a chyfeillgar i chi i’n casgliad.

Mae taflen ar y coed mwyaf o’u bath ar gael yn y Ganolfan Addysg neu gallwch eu lawrlwytho yn fan hyn:

Llwybr Pencampwyr Coed Parc Bute – Y Casgliad Deheuol

Llwybr Pencampwyr Coed Parc Bute – Y Casgliad Gogleddol