Gallwch weld toreth o wybodaeth, hen ffotograffau, lluniau a mapiau o Barc Bute drwy ymweld â’n tudalennau ni ar wefan HistoryPoints.org, neu ar y safle ei hun drwy ddefnyddio darllenwr codau QR ar eich dyfais symudol.

Mae darllenwyr QR ar gael i’w lawrlwytho am ddim. Dangoswch y cod i gamera eich dyfais a chewch eich tywys yn awtomatig i’r wefan berthnasol. Gallwch wrando ar adroddiad llafar o bob tudalen, ac mae cyfieithiadau hefyd ar gael mewn ieithoedd eraill.

Mae placiau bach wedi’u gosod mewn 14 lleoliad o amgylch y parc ac maent yn cynnwys dolenni QR at wefannau penodol.

Mae’r daith yn galw yn y mannau canlynol:

 • Wal yr Anifeiliaid (sticer ar fwrdd dehongli)
 • Porth y Gorllewin (plac ar ramp)
 • Afon Taf (plac ar safle’r bws dŵr)
 • Hen Ffordd Ddynesu’r Gorllewin (plac ar bostyn pren ar waelod y border blodau)
 • Safle Brodordy’r Brodyr Duon (sticer ar fwrdd dehongli) *i ddilyn
 • Caffi’r Tŷ Haf (sticer ar gornel y caffi)
 • Planhigfa’r Castell a’r Hen Ardd Furiog (plac ar bostyn pren ger Gardd Stuttgart)
 • Drws y Bobl (plac ar wal yng nghwrt y caffi)
 • Pont y Pysgotwr (plac ar bont)
 • Pont Arglwyddes Bute (plac ar bont)
 • Cafn y Felin (sticer ar bostyn ffens)
 • Rhodfa Gingko a Stablau’r Castell (sticer ar fin)
 • Porth y Gogledd Castell Caerdydd (plac ar bostyn gât fetel)
 • Porth y De Castell Caerdydd (plac ar falwstrad pren)

Ceir Taith Codau QR i blant hefyd.Casglwch daflen o’r Ganolfan Addysg neu ei lawrlwytho a’i hargraffu o’r safle hwn. Yna gallwch ddilyn llwybr byrrach a chasglu’r llythrennau hud i ddatgelu’r gair cudd…