Mae Parc Bute yn gyfoeth o fywyd gwyllt i chi ei ddarganfod.

Dewch i geisio dod o hyd i gnocell y coed, sgrech y coed, y dringwr bach a glas y dorlan; sawl pili-pala, y fursen, gwas y neidr a chacwn, yn ogystal â llawer o ffwngi, planhigion a blodau diddorol.Os ydych chi’n ddigon lwcus gallech weld dyfrgwn sy’n byw ar hyd yr afon, ond maen nhw’n swil iawn, felly prin y byddan nhw’n cael eu gweld.

Gallwch ddysgu mwy am y rhywogaethau rydych chi’n debygol o’u gweld ar adegau gwahanol o’r flwyddyn drwy edrych ar ein map rhyngweithiol a dewis mis o’ch dewis.

Casglwyd y wybodaeth hon am fywyd gwyllt gan Gyfeillion Parc Bute gan ddefnyddio gwybodaeth leol arbenigol eu haelodau.Os hoffech gymryd rhan mewn projectau gwirfoddoli fel hyn, darllenwch ein cyfleoedd gwirfoddoli.