Wedi’u cuddio yn y coed y tu ôl i Gaffi’r Tŷ Haf mae 11 o eitemau chwarae awyr agored sy’n creu llwybr cydbwyso drwy’r goedwig sy’n llawn cyffro a hwyl i bobl ifanc (neu oedolion!).

Mae dwy goeden wyneb i waered yn nodi dechrau a diwedd y daith.

Hefyd, ceir nifer o nodweddion chwarae naturiol o amgylch y safle, gan gynnwys cerfluniau a seddi deongliadol a choed byw a marw.Byddwch yn ofalus a chyfrifol wrth ddringo’r coed.