Ar hyd y llwybr o amgylch caeau chwarae y Gored Ddu, fe welwch ein llwybr ffitrwydd sy’n cynnwys 8 gorsaf wahanol i ymarfer rhannau gwahanol o’r corff.

Mae’r llwybr ffitrwydd ar gael am ddim drwy gydol y flwyddyn, ac mae’n ffordd wych o amrywio eich hyfforddiant neu roi cynnig ar ymarferion newydd heb orfod mynd i gampfa.

Mae hefyd yn boblogaidd gyda phobl sy’n mwynhau heriau ffitrwydd rhwng teulu a ffrindiau!