Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Siarter Coed Digwyddiad Dathlu

November 25, 2017 @ 10:45 am - 2:30 pm

| Free

Mae ym Mharc Bute barcdir aeddfed eang yng nghanol dinas Caerdydd ac amrywiaeth o goed o arwyddocâd cenedlaethol, nifer o fannau chwarae naturiol i blant (neu bobl sy’n ifanc eu hysbryd), canolfan addysg, tri chaffi, a chyfoeth o arddwriaeth a bywyd gwyllt.

Mae Parc Bute wedi cael ei ddewis i fod yn un o’r 10 safle yn y DU lle y caiff polyn totem pren sydd wedi’i naddu ei osod i gynrychioli un o’r Egwyddorion yn y Siarter Goed. Dyma’r unig Bolyn Egwyddor yng Nghymru. Pren derw sydd wedi’i dyfu ym Mhrydain gaiff ei ddefnyddio i greu’r polyn. Daw’r pren o Ystâd y Goron, a’r arlunydd Simon Clements fydd yn ei naddu yng Nghanolfan Sylva Wood yn Abingdon. Sophie Mckeand, Bardd Ieuenctid Cymru a ysgrifennodd y geiriau a gaiff eu naddu i’r polyn.

Mae’r polyn yn 15 o droedfeddi o daldra a chaiff ei roi mewn lleoliad amlwg ger mynedfa brysuraf y Parc, Porth y Gorllewin. Bydd plac gwybodaeth a phlinth hefyd yn cael eu gosod.

Mae polyn Parc Bute yn cynrychioli’r egwyddor sy’n cydnabod pwysigrwydd coed i gelf a threftadaeth genedlaethol.

Yn rhan o ddigwyddiad dathlu 11am-2pm bydd dwy daith gerdded drwy’r coed, un ar gyfer teuluoedd â phlant ac un ar gyfer oedolion. Bydd perfformiad acwstig gan gerddorion gwerin o Gymru, bwyd a diodydd poeth am ddim, a darlleniad cerdd a gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer y digwyddiad y gwnaeth Sophie McKeand, Bardd Ieuenctid Cymru, ei hysgrifennu.

Mae Sophie McKeand yn defnyddio straeon, atgofion a phrofiadau’r bobl y mae’n dod ar eu traws ym Mharc Bute i’w hysbrydoli i ysgrifennu cerdd i ddatgelu doethineb y coed a’r ‘straeon a ddywedent’.

Rhaid cael tocynnau ymlaen llaw, ond maen nhw’n rhad ac am ddim.

 ———————————–

Digwyddiad Dathlu’r Siarter Goed – Taith Gerdded Drwy’r Coed i’r Teulu yng nghwmni Swyddog Addysg Parc Bute Meriel Jones.

Mae amrywiaeth anhygoel o goed ym Mharc Bute – ewch ar daith dywys awr o hyd gyda gweithgareddau rhyngweithiol i’r teulu cyfan!

Diwrnod bendigedig!  Gwisgwch yn gynnes ac ymunwch â Choed Cadw a thîm Parc Bute yn yr awyr agored ar gyfer hwyl hydrefol.
Tocynnau

 

 

Llinell amser

10:45 Cofrestru yn nheras Ystafell De Pettigrew.

11:00 Bydd y daith yn dechrau.

12:00 Bydd y daith yn dychwelyd i deras Ystafell De Pettigrew.  Bydd gweithgareddau i’r teulu, snaciau a diodydd poeth am ddim.

13:00 ymlaen: Darlleniad o’r gerdd sydd wedi’i chomisiynu’n arbennig ar gyfer y digwyddiad ac sydd wedi’i hysgrifennu gan Sophie Mckeand, Bardd Ieuenctid Cymru, a pherfformiad acwstig gan gerddorion gwerin o Gymru.

 

Noder

Dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael, felly cadwch le ymlaen llaw.

Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn.

Cadwch le ar gyfer pob oedolyn a phlentyn a fydd yn bresennol.

*Bydd taith gerdded drwy’r goed dymhorol a mwy arbenigol am hanner dydd.

 ———————————–

Digwyddiad Dathlu’r Siarter Coed – Taith Gerdded Dywys drwy’r Coed yng nghwmni’r arbenigwr Malcolm Fraser.

Bydd Malcolm Fraser yn rhannu ei wybodaeth arbenigol am rai o’r coed godidog ym Mharc Bute gan gynnwys Pencampwyr Cymreig a Phrydeinig (rhai y gwnaeth yntau eu plannu) ar ei daith dywys awr o hyd.

Diwrnod bendigedig!  Gwisgwch yn gynnes ac ymunwch â Choed Cadw a thîm Parc Bute yn yr awyr agored ar gyfer hwyl hydrefol.

Tocynnau

Llinell amser

11:45 Cofrestru yn nheras Ystafell De Pettigrew.

12:00 Bydd y daith yn dechrau.

13:00 Bydd y daith yn dychwelyd i deras Ystafell De Pettigrew lle y bydd danteithion a diodydd poeth.

13:00 ymlaen: Darlleniad o’r gerdd sydd wedi’i chomisiynu’n arbennig ar gyfer y digwyddiad ac sydd wedi’i hysgrifennu gan Sophie Mckeand, Bardd Ieuenctid Cymru, a pherfformiad acwstig gan gerddorion gwerin o Gymru.

 

Noder

Dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael, felly cadwch le ymlaen llaw.

*Bydd Taith Gerdded drwy’r Coed i’r Teulu am 11:00 gyda Swyddog Addysg Parc Bute.

 

 

 

 

 

 

 

Details

Date:
November 25, 2017
Time:
10:45 am - 2:30 pm
Cost:
Free

Venue

Bute Park