40 o goed newydd yn dod i’r casgliad coed o bwys cenedlaethol yng Ngardd Goed Parc Bute.

Pob blwyddyn, mae’r Cyngor yn prynu coed newydd er mwyn cynnal a gwella casgliad coed pwysig y parc. Mae modd ychwanegu at gyllideb y Cyngor ar gyfer y gwaith hwn yn gyda grantiau a rhoddion preifat. Eleni, cafwyd rhodd sylweddol gan unigolyn preifat.

Wrth drafod ei benderfyniad i gefnogi’r ardd goed, dywedodd: “Rwy’n ymweld â Pharc Bute yn aml ac mae’r ardaloedd coetir a’r gardd goed wedi rhoi llawer o bleser i mi dros y blynyddoedd. Er mwyn diolch, penderfynais brynu coed newydd a choed ychwanegol, fel bod modd i mi a phobl eraill fwynhau eu gweld nhw’n tyfu am flynyddoedd i ddod.”

Dywedodd y Cyng. Bob Derbyshire, yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd: “Mae buddsoddi I mewn i ardd goed Parc Bute yn un o’r ffyrdd yr ydyn ni’n cefnogi amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae’r rhoddion preifat hael iawn yr ydyn ni’n eu derbyn yn dangos pa mor bwysig yw Parc Bute i bobl Caerdydd, ac oherwydd cefnogaeth unigolion fel y person hwn, ynghyd â’n buddsoddiad blynyddol, bydd y casgliad coed ffantastig yn dal i ddod â mwynhad i genedlaethau’r dyfodol a heddiw.”

Mae project Rhoi Cartref i Natur RSPB Cymru, mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Caerdydd, wedi rhoi cyfraniad ychwanegol i’r gwaith plannu eleni, sy’n helpu miloedd o blant a theuluoedd yng Nghaerdydd i ddod yn agosach at natur. Mae coed wedi’u plannu i wrthbwyso’r ôl-troed carbon a ddefnyddiwyd yn ystod profiad realiti gwirioneddol poblogaidd yr haf diwethaf, ‘Yn Llygaid yr Anifail’, mewn partneriaeth â’r sefydliad celfyddydau, Migrations.

Mae gan Barc Bute y nifer uchaf o goed mwyaf o’u math mewn unrhyw barc gyhoeddus yn y DU. Mae coed mwyaf o’u math yn enghreifftiau ardderchog o’u rhywogaeth gan eu bod nhw un ai’n rhai talaf neu letaf ym Mhrydain. Gall ymwelwyr â Pharc Bute ddysgu mwy am ei goed drwy ymchwilio labeli’r coed ar y safle neu ymweld â’r Ganolfan Addysg i gael rhagor o wybodaeth.