Awydd rhoi tân arni? Mae Parc Bute yn ganolbwynt i lawer o deithiau cerdded a rasys elusennol yng Nghaerdydd. Pendroni pam y dylech chi ymuno neu ddod i wylio? Dyma i chi bum rheswm!

Manteision Iechyd

Mae pawb yn gwybod bod cerdded a rhedeg, yn enwedig y tu allan, yn dod â manteision iechyd corfforol a meddyliol. Rydyn ni i gyd wedi clywed bod y ddau weithgaredd yn dda i’n calonnau ac yn atgyfnerthu’r cymalau, ond wyddech chi fod rhedeg hefyd yn rhyddhau endorffinau a chemegau teimlo’n dda? Mae’n ffordd wych o gael amser i’ch hun a dianc rhag pwysau bywyd pob dydd. Bachwch eich esgidiau rhedeg i ffoi llymder y gaeaf!

Elfen Gymdeithasol

Does dim rhaid i ymarfer corff fod yn weithgaredd unigol. Mae mwy a mwy o deuluoedd yn dewis cerdded gyda’i gilydd a fforio’r awyr agored. Mae ymarfer corff wedi dod yn brofiad cymdeithasol y mae pobl yn mwynhau ei rannu ac mae llawer o’r rasys a’r teithiau cerdded a drefnir ym Mharc Bute yn addas ar gyfer pawb, sy’n ddelfrydol fel profiad i’r teulu neu’n un i’w rannu â ffrindiau neu gydweithwyr. Mae mwy a mwy o’r digwyddiadau hyn yn cynnwys cyrsiau rhwystrau neu thema. Mae hyd yn oed un neu ddwy daith gerdded â’r ci!

Cefnogi Achosion Gwych

Awydd codi arian wrth wneud eich taith, a bod yn rhan o rywbeth mwy? Os felly, efallai y bydd cefnogi achos da yn ystod un o’n digwyddiadau yn taro deuddeg â chi. Mae Cerdded Dros Fywyd Sefydliad Aren Cymru yn un o ddigwyddiadau hynaf yr elusen, ac yn un o’r rhai mwyaf llwyddiannus. Caiff unrhyw un gefnogi’r elusen ac ymuno â Sefydliad Aren Cymru ar ddiwedd mis Ebrill. Mae rasys a theithiau cerdded eraill yn cynnwys: Race 4 Life, sy’n codi arian ar gyfer Sefydliad Ymchwil Canser, Ras Swigod Tŷ Hafan a’r Daith Atgofion, sy’n cefnogi pobl â Demensia.

Derbyn her a rhoi tro ar rywbeth newydd

Gosodwch dargedau newydd y gwanwyn hwn trwy ymuno â ras gyfnewid 5k neu 10k. Mae Parc Bute yn un o’r parciau trefol mwyaf yng Nghymru ac mae ei dirwedd hanesyddol, yr hen dir parc a’r coed hardd yn ei wneud yn lle perffaith i gychwyn rhedeg a mwynhau’r awyr agored. Derbyniwch her a mwynhau’r bodlondeb a deimlwch wrth gofrestru ar gyfer un o’r teithiau hyn. Beth am gofrestru ar gyfer yr Her Gorfforaethol â’ch cydweithwyr os ydych chi’n gystadleuol?

Mwynhau

Mae hyn yn ddigon syml – gall ymarfer corff fod yn hwyl! Mae’n rhywbeth y gall pawb ei wneud heb fawr o brofiad. Mae cyrsiau rhwystrau megis Ras Swigod Tŷ Hafan, Gung-Ho! neu Pretty Muddy yn siŵr o wneud i chi chwerthin a rhoi atgofion gwych i chi gyda’ch ffrindiau neu’ch teulu.

Oes diddordeb gennych? Dyma rai o’r rasys fydd yn digwydd ym Mharc Bute, gyda’r dyddiadau a’r dolenni er mwyn cofrestru:

 

Kidney Wales Walk 29/04/2018
Gung-Ho! 05/05/2018
Women’s Running 20/05/2018
SSAFA 23/05/2018 20/06/2018 25/07/2018
Guide Dog Run 03/06/2018
Big Walkies (Dog Walk) 10/06/2018
Castle Relay 10/06/2018
Ty Hafan Bubble Rush 16/06/2018
Corporate Challenge 12/07/2018
Race 4 Life 15/07/2018
Memory Walk 01/09/2018
Pretty Muddy 08/09/2018
Poppy Run 28/10/2018