Ydych chi wrth eich bodd yn gweithio’n yr awyr agored ac awydd datblygu gyrfa mewn garddwriaeth?

 

Mae cyfle gwych ar gael i ymuno â Gwasanaeth Parciau Cyngor Caerdydd fel Hyfforddai Garddwriaethol yn ei Feithrinfa Tyfu Planhigion.

 

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun a chanllawiau ymgeisio,

ewch i www.caerdydd.gov.uk/swyddi

 

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 10/07/2018

https://jobs.cardiff.gov.uk/jobdetails.aspx/8920/Horticultural_Trainee_Plant_Production_Nursery_/?sSectorLook=248