Ddydd Gwener 3 Chwefror yw’r dyddiad cau i ysgolion gofrestru ar gyfer y gystadleuaeth Berfâu Ysgolion eleni yn y Sioe Arddwriaethol Frenhinol 2018 – Caerdydd.

Thema eleni yw ‘Y Môr’.

Gallai eich berfa ganolbwyntio ar unrhyw o’r themâu canlynol:-

– Dan y môr – plannu dan y môr, bywyd morol, llongau wedi’u suddo

– Gwyliau ar lan y môr – haul, cestyll tywod, cadeiriau haul, hufen iâ, padlo yn y môr

– Straeon y môr – môr-ladron, môr-forynion, antur, angenfilod y môr, llongddrylliadau

– Adeiladau wrth ymyl y môr- goleudai, pierau, cabanau pysgotwyr, gorsaf achubwyr bywyd

– Taith i’r môr – adrodd stori ymweliad cyntaf anifail neu blentyn â’r môr

 

 


Bydd y ceisiadau buddugol yn ennill Tocynnau Rhodd gwerth £100, £75 neu £50 ar gyfer yr Ardd Genedlaethol.

Gellir cael ffurflenni mynediad a mwy o fanylion yma: https://rhsforms.formstack.com/forms/car18wheelbarrow

Ddydd Gwener 3 Chwefror yw’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau.

Dim ond 60 o geisiadau a gaiff eu derbyn eleni felly cwblhewch eich cais cyn gynted â phosibl.