Dyma flwyddyn 2 ar gyfer ein Gwenyn Parc Bute ac maen nhw wedi bod yn brysurach nag erioed.  Mae gennym ni nawr 4 gwch gwenyn.

Arferai cychod gwenyn ym Mharc Bute gynhyrchu mêl i’r teulu Bute cyfoethog a’u gwesteion yng Nghastell Caerdydd ond aeth 60 mlynedd heibio ers i fêl gael ei gynhyrchu yn y parc yng     nghanol y ddinas.

Diolch i roddion preifat gan ddau unigolyn sydd wrth eu boddau â Pharc Bute a helpodd i sefydlu’r cychod a mentora ar gyfer staff brwdfrydig y parciau gan y gwenynwyr lleol Nature’s Little Helpers, mae mêl Parc Bute bellach nôl ar y fwydlen ac ar gael i’w brynu yn uniongyrchol o Ganolfan Addysg Parc Bute.

 

Mae’r Ganolfan Addysg ar agor bob dydd 12 – 3pm

Hoffwch ni ar Facebook ‘Parc.Bute’

Dilynwch ni ar @parcbute

#CaruParcBute