Ein cyfleusterau, y Siop Blanhigion, ein gwefan, eich ymweliad – rhowch eich barn i ni!
Mae Tîm Rheoli Parc Bute yn cynnal arolwg defnyddwyr bob blwyddyn i fonitro ein perfformiad a’ch boddhad gyda’r parc.
Yn 2018 cafodd y parc gyfradd boddhad o 98%.
Daeth nifer o themâu cyffredin i’r amlwg; yn fras roedd pobl yn fodlon iawn gyda’r parc ac wedi mynegi pa mor werthfawr oedd y safle iddynt.  Mae ei nodweddion naturiol, ei  leoliad yng nghanol y ddinas a’i safonau cynnal a chadw a glendid uchel yn cael eu hystyried yn werthfawr dros ben.
Rydym ni i gyd yn ddiolchgar am safbwyntiau pobl yn 2019, a fydd yn helpu i lunio datblygiad Parc Bute yn y dyfodol.
Mae’r arolwg ar gael ar-lein neu gallwch lenwi copi caled yn y Ganolfan Addysg a’r caffis
https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=156448775075
Bydd yr arolwg hwn yn cau Ddydd sul 29 Medi