Dyma flwyddyn 3 ar gyfer ein Gwenyn Parc Bute ac maen nhw wedi bod yn brysurach nag erioed. 

Arferai cychod gwenyn ym Mharc Bute gynhyrchu mêl i’r teulu Bute cyfoethog a’u gwesteion yng Nghastell Caerdydd ond aeth 60 mlynedd heibio ers i fêl gael ei gynhyrchu yn y parc yng     nghanol y ddinas.

Diolch i roddion preifat gan ddau unigolyn sydd wrth eu boddau â Pharc Bute a helpodd i sefydlu’r cychod a mentora ar gyfer staff brwdfrydig y parciau gan y gwenynwyr lleol Nature’s Little Helpers.

Mae mêl Parc Bute bellach nôl ar y fwydlen ac ar gael i’w brynu yn uniongyrchol o Ganolfan Addysg Parc Bute.