Mae’n siŵr eich bod chi eisoes yn gwybod bod y tîm ym Mhlanhigfeydd Parc Bute yn gwneud jobyn gwych o dyfu’r planhigion ym mharciau a gerddi Caerdydd ac hyd yn oed basgedi crog canol y ddinas – ond wyddech chi eu bod nhw hefyd yn codi arian ar gyfer elusen?

Drwy roi 10% o’u hincwm o’r sêls planhigion rheolaidd maen nhw’n eu cynnal yng Nghanolfan Addysg Parc Bute, mae’r tîm wedi codi £315 ar gyfer RSPB Cymru a Buglife Cymru – elusennau’r Arglwydd Faer eleni.

 

Os hoffech ddysgu mwy am Elusennau’r Arglwydd Faer a dysgu sut allwch chi wneud cyfraniad, ewch i: https://www.cardiff.gov.uk/ENG/Your-Council/Lord-Mayor/Chosen-charity/Pages/default.aspx

Os hoffech gael darn o galon werdd y ddinas yn eich gardd chi yna gallwch brynu planhigion yn uniongyrchol o Blanhigfeydd Parc Bute bob dydd Mercher rhwng 10am a 3pm.

Bydd y tîm hefyd yn galw heibio Marchnad Glan-yr-afon ar 8 a 22 Ebrill (10am-2pm) a ger y Ciosg Tŷ Haf ym Mharc Bute rhwng 10am a 2pm ar 28 Ebrill.