Mae Gŵyl Gerdded boblogaidd Caerdydd yn ôl! Pa ffordd well o ddarganfod golygfeydd godidog, llwybrau cerdded, cuddfannau hyfryd a llwybrau antur?

Mae rhywbeth i bawb yn y digwyddiad hwn, sy’n fis o hyd drwy gydol Mai: Teithiau Coed y Gwanwyn, Teithiau Natur, Teithiau Tywys, Gŵyl Bywyd Gwyllt yr Haf a llawer mwy! Gallwch weld y rhaglen lawn yma

Neu os byddai’n well gennych fynd mas ar eich pen eich hun i grwydro Caerdydd, gallwch ddod o hyd i lwybr yma

Oeddech chi’n gwybod bod gan Gaerdydd tua 200km neu 124 milltir o Hawliau Tramwy Cyhoeddus? Rhowch eich barn i ni yn yr arolwg yma. Bydd eich adborth yn ein helpu i ffurfio rhan o gynlluniau gwella’r presennol a’r dyfodol (ROWIP).

I gael rhagor o wybodaeth am ROWIP cliciwch yma neu cysylltwch â rowip@caerdydd.gov.uk
Dilynwch y sgwrs ar y cyfryngau cymdeithasol #ROWIPCaerdydd