Meinciau Coffa:

Rhowch fainc i un annwyl. 

Mae’r seddi pren caled ar gael gyda phlac pres. 

Gosodwyd nifer o’r rhain ym Mharc Bute yn 2017.

Hoffech chi noddi coeden?

Rhowch rodd byw a fydd yn rhoi oes o fwynhad i chi, eich teulu ac     ymwelwyr eraill â’r parc.

Bydd y goeden a noddwch yn sicrhau etifeddiaeth a gallwch chi, eich teulu ac ymwelwyr eraill i’r parc ei mwynhau am byth.

Mae coed newydd ym Mharc Bute yn cael eu dewis yn ofalus fel rhan o waith cynnal a chadw parhaus a datblygiad yr ardd goed.

I drafod yr opsiwn o gael mainc neu goeden goffa ym Mharc Bute cysylltwch â ni: parcbute@caerdydd.gov.uk / 02920 872730