http://www.greenflagaward.org.uk/park-summary/?park=612

Dewis y Bobl pleidlais i ddod o hyd top 10 hoff barciau yn y DU bellach ar agor.

Yn dilyn llwyddiant ysgubol y #LoveParks, dyma gyfle arall i ddangos faint eich hoff barc olygu i chi. Pleidleisiwch dros eich hoff barc yng Ngwobrau Dewis y Bobl 2018.

Gallwch bleidleisio ar unrhyw adeg o 1af -30th mis Medi. Mae pob gwobr 1,797 wedi ennill parciau Gwobr y Faner Werdd y DU yn gymwys ac yn pleidleisio yn syml.

Unwaith y byddwch chi wedi pleidleisio, peidiwch ag anghofio i annog eraill i gymryd rhan hefyd.

Bydd y 10 uchaf barciau buddugol yn cael eu cyhoeddi ar 11eg Hydref

Os yw eich hoff barc yn werth gweiddi am, dweud eich dweud – pleidleisio nawr.