Cyhoeddi mannau gwyrdd penigamp y Brifddinas

 

Mae parciau a mannau gwyrdd hyfryd Caerdydd unwaith eto wedi ennill Gwobr fawreddog y Faner Werdd.

Mae 11 o barciau a mannau agored y ddinas, a gynhelir gan Gyngor Caerdydd, wedi ennill nod ansawdd rhyngwladol Cadwch Gymru’n Daclus, gan gynnwys Gwlyptiroedd Bae Caerdydd sydd wedi cael ei gydnabod am y tro cyntaf.

Mae Parc Bute, Morglawdd Bae Caerdydd, Mynwent Cathays, Ynys Echni, Gerddi’r Faenor, Parc Cefn Onn, Parc y Rhath, Gerddi Bryn Rhymni, Mynwent Draenen Pen-y-graig a Pharc Fictoria wedi cyrraedd safonau’r Faner Werdd unwaith eto.

Daw’r cyhoeddiad yn ystod yr 11eg Wythnos Caru Parciau flynyddol (14-23 Gorffennaf), sy’n cael ei threfnu tan Cadwch Brydain yn Daclus, lle mae pobl o bob rhan o wledydd Prydain yn dod ynghyd i ddathlu parciau a dangos i’r byd fod parciau’n bwysig iddynt.

I gyd, mae 183 o barciau a mannau gwyrdd yng Nghaerdydd wedi cyflawni Gwobr y Faner Werdd neu Wobr Gymunedol y Faner Werdd. Mae’r cynllun yn cael ei gyflwyno gan Cadwch Gymru’n Daclus, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru. Mae’n cael ei ddyfarnu gan grŵp o arbenigwyr ar fannau gwyrdd, sy’n gwirfoddoli eu hamser i ymweld â safleoedd sydd wedi gwneud cais gan eu hasesu yn erbyn wyth o feini prawf llym, gan gynnwys safonau garddwriaethol, glendid, rheolaeth amgylcheddol a chynnwys y gymuned.

Mae rhestr lawn o enillwyr ar wefan Cadwch Gymru’n Daclus https://www.keepwalestidy.cymru/Pages/Site/cy/Category/banerwerdd

Cyhoeddwyd: 20.7.17