Ar 2 Rhagfyr, agorodd Amgueddfa Stori Caerdydd ei harddangosfa ddiweddaraf yn croniclo hanes Parc Bute.   Mae’r arddangosfa i’w chanfod yn seler Amgueddfa Stori Caerdydd, ynghyd â cherfluniau bywiog “peiriannau hudolus” yr artist lleol Charles Byrd.

Bydd ymwelwyr yn dod i wybod am hanes calon werdd Caerdydd wedi ei gofnodi ar batrwm oes un o’r coed hynaf  sydd i’w cael ym Mharc Bute, yn dyddio nôl i 1885. Mae cylchoedd y fasarnen enfawr, a syrthiodd ym mis Ionawr 2017, yn nodi prif ddigwyddiadau hanesyddol Parc Bute. Mae mwy o wybodaeth a lluniau i’w gweld ar y muriau sy’n amgylchynu’r darn pren canolog.

 

The exhibition is the second part of “The Stories They Would

Yr arddangosfa yw ail ran project “Y Straeon a Adroddent” ac mae’n dilyn seremoni dadorchuddio ddiweddar Polyn y Siarter Goed ym Mharc Bute fis Tachwedd. Mae’r project yn pwysleisio pwysigrwydd y coed sydd yn ein hamgylchynu ac yn ein hannog i wrando’n fwy astud ar y coed, yn enwedig y straeon y byddent yn eu hadrodd.

 

Fel rhan o’r arddangosfa, gall ymwelwyr rannu eu hanesion personol am goed a’r rhan bwysig y mae coed wedi eu chwarae yn eu bywydau. Mae modd ysgrifennu a rhannu straeon ac atgofion am goed, cânt eu hychwanegu at gyfrol y project yng Nghanolfan Addysg Parc Bute.

 

Roedd un ymwelydd â’r arddangosfa yn cofio atgof o’i blentyndod “ rwy’n cofio’r coed afalau ar waelod gardd fy nhadcu. Roeddwn i’n arfer eu dringo drwy’r amser gyda fy chwaer a fy nghefnder. Roedd yn gwneud i bopeth edrych mor rhwydd.”

Y tu ôl i’r darn pren canolog, mae mapiau hardd o Barc Bute ar gael, yn Saesneg yn ogystal â Chymraeg. Mae’r Llwybrau Pencampwyr Coed a’r mapiau am ddim. Gall ymwelwyr ddilyn y llwybrau hyn er mwyn eu galluogi i grwydro Parc Bute, ar eu hymweliad nesaf, i’w eithafion.

 

Mae’r amgueddfa a’i arddangosfeydd wedi eu lleoli yng nghanol dinas Caerdydd yn yr Yr Aes, gerllaw Marchnad Ganolog Caerdydd a Neuadd Dewi Sant. Mae’r amgueddfa yn olrhain hanes Caerdydd a’r modd y datblygodd i fod yn brifddinas fywiog erbyn heddiw. Agorodd yr arddangosfa gyntaf yn 2011 yn adeilad hanesyddol Yr Hen Lyfrgell gyda’i goridor teils anhygoel.

 

Mae’r arddangosfa ar agor i ymwelwyr o Ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr 2017 tan Ddydd Sul 25 Chwefror 2018, rhwng 10am a 4pm.

 

Amgueddfa Stori Caerdydd, Yr Aes, Caerdydd, CF10 1BH

Cyhoeddwyd: 13 December 2017

Gan: Tirza Kreuwel