Mis Mai yw Mis Cerdded Cenedlaethol ac mae Gŵyl Gerdded Flynyddol Caerdydd eisoes ar ei hanterth felly mae’n adeg wych i fwynhau’r manteision niferus o gerdded i’ch iechyd.

Rhesymau i gerdded:

  • Mae’n gwneud i chi deimlo’n dda, mae’n rhoi rhagor o egni i chi, mae’n gwella’ch hwyliau ac mae’n rhoi rhagor o hyder a stamina i chi.
  • Mae’n lleihau straen, gan eich helpu i ymlacio a chysgu’n well.
  • Mae’n gwella eich iechyd corfforol drwy gryfhau’ch calon, eich esgyrn a’ch cyhyrau, gan eich helpu i liniaru pwysedd gwaed uchel a gwella llif y gwaed. Mae cerdded hefyd yn ffordd i reoli’ch pwysau ac mae’n cynorthwyo i atal a rheoli diabetes.
  • Mae’n rhoi cyfle i chi gwrdd â phobl eraill a gall eich helpu i deimlo’n rhan o’ch cymuned.
  • Mae’n rhad ac am ddim, gallwch ei wneud unrhyw le ac unrhyw amser, mae bron pawb yn gallu ei wneud a does dim angen cyfarpar arbenigol. Os ydych yn mynd â’r ci am dro, yn mynd â’r plant i’r ysgol, neu’n cerdded i’r siopau, mae’n hawdd gwneud teithiau ar droed yn rhan o’ch wythnos waith. Yn ystod diwrnod gwaith gallech geisio:
  • Mynd am dro yn ystod eich amser cinio.
  • Cynnal eich cyfarfod nesaf yn yr awyr agored gan siarad a cherdded ar yr un pryd.
  • Defnyddio’r grisiau yn lle’r lifft.
  • Parcio’n bellach a cherdded, os oes rhaid i chi yrru.
  • Os ydych yn gweithio mewn swyddfa, dod o hyd i’r person yn hytrach na’i ffonio neu anfon e-bost ato.

Mae nifer o deithiau tywys a theithiau ‘tywys eich hun’ ledled y ddinas. Neu os byddai’n well gennych gamu allan ar eich pen eich hun, beth am ddefnyddio’ch ffôn symudol i sganio codau QR a dilyn Llwybr Coed Campus un awr Parc Bute? Neu ewch â’r plant ar un o’r Llwybrau Antur Bywyd Gwyllt yn ein parciau.

I gael rhagor o wybodaeth am Llwybr Pencampwyr Coed Parc Bute, cliciwch yma neu galwch heibio i Ganolfan Addysg Parc Bute i gael taflenni.

Cewch fanylion llawn Gŵyl Gerdded Caerdydd yma