Yng Ngwanwyn 2017, bu myfyrwyr blwyddyn gyntaf cwrs BA (Anrh) Ffotograffiaeth Prifysgol De Cymru yn treulio 6 wythnos yn llunio ymatebion ffotograffig i amgylchedd cymdeithasol, diwylliannol, hanesyddol a naturiol Parc Bute, Caerdydd.

 

Yn cael ei redeg ar y cyd â Chanolfan Addysgu Parc Bute, roedd y project hwn yn gyfle i bob myfyriwr weld y parc drwy lygaid newydd er mwyn mynegi eu hunaniaeth weledol ddatblygol a rhoi llais i’w pryderon personol neu wleidyddol, gan ddefnyddio ystod eang o’r sgiliau a thechnegau ymchwil a ddysgwyd ganddynt yn eu hastudiaethau yn y coleg. Ac yntau’n gydweithredol ei natur, roedd y project hwn yn gofyn i fyfyrwyr unigol ymgysylltu ag eraill, ac ystyried eu rôl, cyfrifoldeb a sefyllfa foesol fel creuwyr delweddau mewn perthynas â chyd-destun cymdeithasol ac amgylcheddol ehangach y parc.

 

Penllanw’r project yw’r cyhoeddiad hwn ar-lein sy’n cyflwyno’r enghreifftiau gorau o waith y myfyrwyr.

 

Mae amrywiaeth yr ymatebion yn dyst i dduliau hynod unigol y myfyrwyr a chyfoeth y parc fel amgylchedd diwylliannol.

Gadewch i ni eich tywys drwy Ysgyfaint y Ddinas, lle mae heddwch yn troi’n aflonyddwch, bywyd yn arwain at ddarfod a lle mae dydd yn gwaedu i nos…

 

Ewch i’r wefan i weld y canlyniadau gwych:  uswphotography.uk/lungs-of-the-city/