Bydd Rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr i ddynion yn cael ei chynnal ar 3 Mehefin a dyma fydd digwyddiad chwaraeon mwyaf y byd yn 2017.

 Mae’n bluen enfawr yn het Caerdydd a Chymru cael rhoi cartref I ddigwyddiad mor fawreddog, ac mae pob asiantaeth sydd ynghlwm â’r digwyddiad yn benderfynol o sicrhau ei lwyddiant.

 Mae cynllunio dwys wedi bod ar waith ers misoedd lawer i sicrhau digwyddiad diogel a llwyddiannus.

 Mae UEFA yn tybio y bydd cynulleidfa fyd-eang o dros 200 miliwn yn gwylio’r gêm yn fyw, gyda channoedd o filiynau hefyd yn gwylio’r gêm ar wasanaethau dal fyny, neu drwy ffynonellau newyddion.

 Bydd llygaid y byd yn bendant ar Gaerdydd a De-ddwyrain Cymru.

 Tybir y bydd y budd economaidd i Ddinas-ranbarth Caerdydd oddeutu £45m.

Yr hyn sydd angen i chi ei wybod am sut y bydd cynnal Gêm Derfynol Pencampwriaeth UEFA yng Nghaerdydd yn effeithio ar barcdir canol y ddinas UEFA Cwestiynau Cyffredin CYM

Pa effaith fydd ar lwybrau a busnesau ym Mharc Bute dros benwythnos UEFA ac yn ystod y cyfnod adeiladu a datgymalu?

Am ragor o wybodaeth am yr effaith ar lwybrau a busnesau ym Mharc Bute dros benwythnos UEFA lawrlwythwch y PDF hwn: Parc Bute dros benwythnos UEFA