Bydd pont droed y Gored ddu ar gau am gyfnodau dros dro yr wythnos nesaf tra bod gwaith archwilio yn cael ei gwblhau ar y ceblau cynnal a’r dec.

Bydd y bont sy’n cysylltu Caeau Pontcanna a Pharc Bute ynghau o Ddydd Llun 27 Mawrth tan Ddydd Gwener 31 Mawrth o 9am hyd 4pm. Fodd bynnag, caiff y bont ei hailagor yn ystod y

cyfnod hwn pan nad yw’r gwaith tirfesur yn mynd rhagddo neu os yw’r gwaith yn cael ei atal oherwydd tywydd gwael.

Gofynnir i gerddwyr a beicwyr sy’n anelu am y gogledd fynd am Western Avenue ar hyd Fields Park Road gan basio heibio i Ysgol Farchogaeth Caerdydd. Dylai’r rhai hynny sy’n mynd i’r de i gyfeiriad canol y ddinas groesi Afon Taf dros Bont y Mileniwm gerllaw Clwb Bowlio Caerdydd.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd, y Cynghorydd Bob Derbyshire: “Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra ond mae’n hanfodol i ni gau’r bont droed am y bydd technegwyr yn defnyddio technegau abseilio i gyrchu’r ceblau uwch ben y bont a byddant hefyd yn archwilio oddi tan y bont. Mae’r gwaith yn cael ei gwblhau gan Brifysgol Caerdydd ac meant wedi cymryd pob gofal i sicrhau bod yr amharu yn para cyn lleied â phosib.”