Antur, yr awyr agored a diwylliant fydd yr ysbrydoliaeth ar gyfer garddwyr ifainc brwd yng nghystadleuaeth Whilber Ysgolion RHS Caerdydd.

Mae’r gystadleuaeth flynyddol ar gyfer ysgolion cynradd, meithrinfeydd a grwpiau cymunedol, i ddylunio a phlannu llond whilber wedi ei lansio gan y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol (RHS) mewn partneriaeth â Pharch Bute a bydd thema eleni’n clodfori Blwyddyn Darganfod Croeso Cymru.

Anogir ysgolion a grwpiau trwy Gaerdydd, Caerffili a Bro Morgannwg i gymryd rhan trwy archwilio’r thema a chreu whilber blanhigion i’w harddangos yn Sioe Flodau’r RHS ym Mharc Bute o 12 – 14 Ebrill.

Bydd ymwelwyr y sioe yn pleidleisio dros eu hoff whilber a bydd y tair uchaf yn ennill gwobrau o docynnau rhodd National Garden Gift gwerth £100, £75 a £50.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 1 Chwefror. Dim ond 60 ymgais a dderbynnir eleni felly

dylech gyflwyno’r ffurflenni cais cyn gynted â phosibl.

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru, ewch i:

https://rhsforms.formstack.com/forms/car19wheelbarrow

neu cysylltwch â Swyddog Addysg Parc Bute, Meriel Jones ar 02920 788403 am fanylion.